قانون بیمه خودروهای نامتعارف

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد، نامتعارف تلقی می شود.

چه پرداختی‌هایی در فیش حقوقی، مشمول «کسر حق بیمه» نمی‌شوند؟

بر اساس قواعد و قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی بیمه شده پرداخت می‌شود...

تکلیف تعرفه حق بیمه شخص ثالث شنبه مشخص می‌شود

امکان پرداخت حق بیمه اختیاری غیرحضوری دراپلیکیشن تامین اجتماعی

قیمتهای نجومی خودرو بلای جان صنعت بیمه / چرا مجلس بی تفاوت است؟

خزعلی: اجرای بیمه زنان خانه‌دار آغاز شد

پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی نرخ دیه در سال ۱۴۰۲/ سقف پرداخت خسارت بدون کروکی تغییر می‌کند؟

پرداخت خسارات تصادفات رانندگی «آنلاین» شد

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: رشد ۵۵ درصدی حق بیمه تولیدی

وزیر بهداشت: اجبار بیمار ‌به پرداخت نقدی حق ویزیت تخلف است/ نظام پزشکی‌ به تخلف پزشکان رسیدگی می‌کند

اخبار بیشتر
بیمه سامان
بیمه ما