اخبار بیمه / شناسه خبر: 91413 / تاریخ انتشار : 1401/12/24 15:55
|

بانک های زیان ده معرفی شدند

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، بانک مرکزی، بانک کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست بانک سودده و سربه سر و ۳ بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون زیان ده هستند

بیمه ای ها /درلایحه بودجه ۱۴۰۲، بانک مرکزی، بانک کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست بانک سودده و سربه سر و ۳ بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون زیان ده هستند

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، بودجه ۹ بانک کشور شامل مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، مسکن، سپه و توسعه تعاون به تفکیک آمده است.
این ۹ بانک دولتی همانند سال‌های گذشته براساس زیان‌ده و سودده بودن دسته‌بندی شده‌اند.
در مجموع درآمد این ۹ بانک برای سال آینده ۳۲۴ هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هزینه‌های آنها ۳۲۴ هزار و ۶۰۹ میلیارد و ۴۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است که بدین‌ترتیب هزینه‌های این ۹ بانک دولتی بیش از ۱۶۳ میلیارد تومان از درآمدهای آنها کمتر است.
اما تقسیم‌بندی صورت گرفته برای بانک‌ها سودده و زیان‌ده شرایط متفاوتی دارد.
به طوری که ۶ بانک مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست بانک در بخش بانک‌های سودده و سربه سر ذکر شده است و سه بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون در بخش بانک‌های زیان‌ده آمده است.
جزئیات بودجه ۶ بانک سودده و سربه سر
بررسی بودجه ۶ بانک مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و پست بانک که در بخش بانک‌های سودده و سربه سر آمده است نشان می‌دهد که در مجموع درآمدهای این بانک‌ها بیش از ۱۸۵ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان و هزینه‌های آنها ۱۷۴ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان است و بدین ترتیب تراز بانک‌های سودده و سربه سر در سال آینده بیش از ۱۰ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان مثبت است. در میان این بانک‌ها سودده‌ترین بانک، بانک مرکزی ایران است که در سال آینده بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سوددهی خواهد داشت. در بودجه سال آینده درآمدهای این بانک ۲۵ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به هزینه‌های ۱۵ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومانی آن ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است.
دومین بانک دولتی از نظر سوددهی در بودجه سال آینده پست بانک است که ۳۵۰ میلیارد تومان سوددهی خواهد داشت. در حالی که درآمدهای این بانک برای ۱۴۰۲ بالغ بر ۷.۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و هزینه‌های آن ۶.۸ هزار میلیارد تومان است.
در رتبه‌های بعدی بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار دارند که هر یک ۱۰۰ میلیارد تومان سوددهی خواهند داشت. بر همین اساس درآمدهای بانک صنعت و معدن ۱۴.۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، اما هزینه‌های این بانک ۱۴ هزار میلیارد تومان است و بدین‌ترتیب با تراز مثبت ۱۰۰ میلیارد تومانی همراه است. همچنین بانک توسعه صادرات نیز با درآمد ۵.۱ هزار میلیارد تومان و هزینه ۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود که همانند صنعت و معدن ۱۰۰ میلیارد تومان سوددهی به همراه خواهد داشت.
در رتبه بعدی بانک کشاورزی دیده می‌شود که هزینه‌های آن ۵ میلیارد تومان از درآمدهای آن کمتر است. در بودجه سال آینده درآمدهای این بانک ۴۱ هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان و هزینه‌های آن ۴۱ هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بانک ملی سربه سر شد
بانک ملی ایران نیز در بودجه سال آینده جزو بانک‌های سربه سر است به‌طوری که در این سال هزینه‌ها و درآمدهای آن برابر شده است به‌طوری که درآمد و هزینه آن ۹۱ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وضعیت ۳ بانک زیان‌ده
در میان ۹ بانک دولتی که بودجه آنها در سند مالی سالانه کشور قید شده است، سه بانک مسکن، سپه و توسعه تعاون جزو بانک‌های زیان‌ده در سال آینده هستند. در مجموع درآمدهای این سه بانک در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۳۹ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از هزینه‌های ۱۴۹ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومانی آنها کمتر است. اختلاف درآمد و هزینه این بانک‌ها ۱۰ هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان منفی است.

وضعیت بانک سپه
بیشترین ناترازی در بودجه این بانک‌ها در بانک سپه مشاهده می‌شود که هزینه‌های آن ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بیش از درآمدهای آن است. درواقع ادغام بانک‌های نظامی در این بانک اصلی‌ترین عامل چنین اختلافی است. طبق جزئیات بودجه، در حالی که درآمدهای این بانک ۱۰۰ هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان برآورد شده است، هزینه‌های آن ۱۱۰ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان خواهد بود.

بانک مسکن رتبه دوم
پس از آن بانک توسعه‌ای بخش مسکن با ۸۸۰ میلیارد تومان زیان در رتبه دوم قرار دارد. درآمدهای این بانک در بودجه سال آینده ۳۰ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان و هزینه‌های آن ۳۰ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان لحاظ شده است.

بانک توسعه تعاون در جایگاه سوم
همچنین بانک توسعه تعاون نیز با ۱۰ میلیارد تومان زیان در رتبه بعدی نشسته است. درآمد این بانک در بودجه سال آینده ۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان و هزینه‌های آن ۸ هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است./روزنامه ایران

 

لینک کوتاه

http://bimeiha.ir/91413

کلیدواژه

بانک های زیان ده

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها