اخبار بیمه / شناسه خبر: 101511 / تاریخ انتشار : 1402/3/1 10:39
|

تغییر حق بیمه تامین اجتماعی برای دستمزدهای مازاد بر ۲ برابر حداقل حقوق

حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده تامین اجتماعی برای مابه التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۸۵ و برای ما به التفاوت دستمزد‌‌های مازاد...

بیمه ای ها /حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده تامین اجتماعی برای مابه التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۸۵ و برای ما به التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۰، ۱۹ و ۱۱ خواهد بود

بر اساس ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، پس از لازم الاجرا شدن این قانون حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (۲۹) قانون تامین اجتماعی برای مابه التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۸۵ و برای ما به التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۰، ۱۹ و ۱۱ خواهد بود.
تبصره ۱- پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صندوق‌‌های بازنشستگی لشکری و کشوری حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده برای ما به التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۰ و برای مابه التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۱.۵ و ۱۱ خواهد بود.
تبصره ۲- در سایر صندوق‌‌های بازنشستگی سطح بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه شده و کارفرما به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد./تسنیم

لینک کوتاه

http://bimeiha.ir/101511

کلیدواژه

حق بیمه تامین اجتماعی

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار