اخبار بیمه / شناسه خبر: 91419 / تاریخ انتشار : 1402/1/3 21:17
|

چه پرداختی‌هایی در فیش حقوقی، مشمول «کسر حق بیمه» نمی‌شوند؟

بر اساس قواعد و قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی بیمه شده پرداخت می‌شود...

بیمه ای ها /بر اساس قواعد و قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی بیمه شده پرداخت می‌شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌شود. براساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه سهم کارفرما ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به ۳۰ درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.  از این ۳۰ درصد، پرداخت ۲۳ درصد بر عهده کارفرما است و پرداخت ۷ درصد بر عهده بیمه شده است. از کل ۳۰ درصد حق بیمه سه درصد برای بیمه بیکاری، ۱۲ درصد برای بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، دو درصد برای فوت قبل از بازنشستگی، چهار درصد برای ازکارافتادگی و ۹ درصد برای درمان است. سه درصد بیمه بیکاری در همان ۲۳ درصدی که کارفرما باید پرداخت کند، نهفته است.

بر اساس قواعد و قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می‌شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

 

لینک کوتاه

http://bimeiha.ir/91419

کلیدواژه

کسر حق بیمه

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها